Manifest per un Turisme Responsable i Sostenible

El turisme és un sector estratègic clau per al desenvolupament de l’economia catalana i, alhora, un motiu de satisfacció col·lectiva que persones d’arreu vinguin a conèixer el nostre petit gran país. Però les àrees rurals i el conjunt del territori català necessitem que el turisme creixi i es gestioni de manera RESPONSABLE I SOSTENIBLE!

L’activitat turística sempre es realitza sobre una base territorial, el destí. I aquest ha de donar una bona acollida als turistes oferint-los uns serveis i un entorn ben gestionats (seguretat ciutadana, infraestructures de transport, vies de comunicació, …) i amb els seus atractius posats en valor (parcs naturals, monuments, museus, gastronomia, …). Perquè Catalunya continuï essent un destí de qualitat cal invertir en el territori i en la qualitat de vida de la seva gent.

Bona part dels recursos que han de fer-ho possible provenen dels impostos generats per les activitats econòmiques del país. Cal que totes les empreses que ofereixen serveis turístics contribueixin de manera decisiva a mantenir les infraestructures del nostre país i l’estat del benestar per als ciutadans, perquè són beneficiàries directes d’una destinació ben endreçada.

L’OMT (Organització Mundial del Turisme, organisme de la ONU), en l’article 5 del Codi Ètic Mundial per al Turisme determina que “Les poblacions i comunitats locals (…) tindran una participació equitativa en els beneficis econòmics, socials i culturals que reportin (les activitats turístiques). Les polítiques turístiques s’organitzaran de manera que contribueixin a millorar el nivell de vida de la població (…)”.

Aquests principis han de regir l’actitud i el comportament de totes les empreses del sector turístic que actuen en el territori català (plataformes comercialitzadores, prestadors de serveis, intermediaris, etc.), sense eludir les seves responsabilitats amb la comunitat, assumint la seva corresponsabilitat fiscal i social per tal de garantir que Catalunya continuï essent una  destinació atractiva.

Així s’evitarà que la ciutadania pugui considerar que algunes d’aquestes empreses tenen un comportament abusiu envers el territori.

El turisme rural i el conjunt del sector turístic català som plenament solidaris amb les persones que passen per dificultats econòmiques per arribar a final de mes i busquen una solució en l’activitat turística. Però és immoral i inacceptable que aquesta punyent realitat social sigui utilitzada per grans empreses per aixoplugar la seva lucrativa activitat econòmica sota la denominació d’economia col·laborativa amb la finalitat  d’eludir les seves responsabilitats fiscals i la imprescindible regulació de l’activitat turística, sempre en detriment dels drets dels ciutadans i dels propis turistes.

Tant en l’entorn urbà com en el rural, grans plataformes comercials utilitzen mediàticament aquests casos reals, però afortunadament poc quantiosos, per encobrir l’activitat de grans operadors professionals i grans propietaris que busquen obtenir el màxim rendiment de les seves inversions immobiliàries.

En benefici del conjunt de la ciutadania defensem que totes les activitats turístiques (petites i grans) han de ser regulades, considerades activitats econòmiques i assumir les obligacions tributàries proporcionals que els corresponen.  

Els titulars dels allotjaments rurals, que compleixen una estricta normativa i les corresponents obligacions fiscals són, majoritàriament, pagesos o petits emprenedors que obtenen uns ingressos complementaris que els permeten continuar habitant el medi rural  i contribuir així, amb il·lusió, treball i eficàcia, a mantenir el camp català viu, productiu i endreçat perquè tots en gaudim. També molts altres sectors de l’activitat turística (restauració, guiatge, activitats, hoteleria, …) són duts a terme sovint per emprenedors i petites o grans empreses amb una actitud molt responsable amb el seu entorn.

Aquest és el tarannà que cal potenciar en benefici del conjunt del país.

 

Bases per a  un sector turístic responsable que garanteixi un futur sostenible per al conjunt de Catalunya:

–          Ha de ser responsable amb el territori tot contribuint a mantenir-ne els serveis i les infraestructures

–          Ha de crear activitat econòmica i llocs de treball per a la població local (autònoma o assalariada)

–          No pot créixer de manera excessiva ocasionant molèsties als ciutadans

–          Ha de garantir als turistes una alta qualitat en els serveis i seguretat davant de qualsevol incidència

–          Ha de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic implantant bones pràctiques ambientals

–          Ha de facilitar que tots els ciutadans puguem ser uns bons amfitrions dels nostres visitants!

 

 

DEFENSEM UN TURISME RESPONSABLE I SOSTENIBLE AL SERVEI DELS CIUTADANS!

 

Entitats adherides al Manifest :
 

Associació de Micropobles de Catalunya

Unió de Pagesos

Turisme Rural Girona

Comissió d’Economia agroalimentària (Col.legi d’Economistes de Catalunya)

 

 

 

añadir otra.